نحوه محاسبه امتیاز:

بازدید خبر 2 امتیاز
ارسال مطلب 10 امتیاز
درج کامنت 5 امتیاز

# نام امتیاز بازدید خبر کامنت ارسال مطلب
1 Kian Mahmoudi 1295 385 101 2
2 علی میرقاید 1065 320 83 1
3 keyvan BVB09 601 78 89 0
4 Sajjad Seifpoor 571 78 83 0
5 Sina Müller 530 130 52 1
6 farshid AndreHahn مخالف با دورگه هاوکاکا سیاه هاSS 473 94 53 2
7 Behnam Amini 396 53 50 4
8 مارنون توماس بوش 305 75 31 0
9 ماریو گوتزه 298 39 44 0
10 Soheil Madadi 289 137 3 0
11 mohammad oli kahn 253 99 11 0
12 alireza 1393 224 62 20 0
13 ☆☆☆☆ Deutschland☆☆☆☆ 176 28 24 0
14 Correction Pen 169 27 23 0
15 علیرضا جعفری 158 49 12 0
16 مصيب رحمان پور 153 44 13 0
17 Mohsen bvb 138 49 8 0
18 . . 106 38 6 0
19 amir BVB 104 22 10 1
20 German Puoria 102 46 2 0
21 علی بوندسلیگا 94 22 10 0
22 احمد خاقانی 92 21 10 0
23 آرش معمار 85 25 5 1
24 Milad 1100 80 40 0 0
25 ALIREZA GHOLAMI 79 12 11 0
26 علی موسوی 77 11 11 0
27 Soroush Ultra Bayerni 72 6 12 0
28 viktor orban 63 9 9 0
29 مرتضی مخبری 62 16 6 0
30 Alireza Bahadori 60 10 8 0
31 کسری جامی الاحمدی 57 21 3 0
32 مهبد فارابی 45 10 5 0
33 کامی فوهرر 43 9 5 0
34 مارنون توماس بوش skandari 39 7 5 0
35 farzad bvb09 35 15 1 0
36 طاهری محمدعلی 21 3 3 0
37 محمد رحیمیان 20 5 2 0
38 mehdi rezaee 18 4 2 0
39 M Da 17 6 1 0
40 abdalla bavi 14 2 2 0
41 تاراد فوضول 13 4 1 0
42 آرمان سبحانی 12 6 0 0
43 Negin vSal 10 5 0 0
44 RB Leipzig 10 5 0 0
45 مجتبی روشنفکر 9 2 1 0
46 آرمان سبحانی 8 4 0 0
47 هوادار بی حال 7 1 1 0
48 علیرضا bvb 7 1 1 0
49 Justindig JustindigPL 7 1 1 0
50 TimothyPal TimothyPalDT 7 1 1 0