نحوه محاسبه امتیاز:

بازدید خبر 2 امتیاز
ارسال مطلب 10 امتیاز
درج کامنت 5 امتیاز

# نام امتیاز بازدید خبر کامنت ارسال مطلب
1 Kian Mahmoudi 869 147 93 11
2 Sajjad Seifpoor 173 19 25 1
3 پیش به سوی نابودی و زوال! مخالف با دورگه هاوکاکا سیاه هاSS 135 35 13 0
4 mohammad oli kahn 91 43 1 0
5 Soheil Madadi 80 40 0 0
6 کیخسرو کیخسرو 76 18 8 0
7 مارنون توماس بوش 72 26 4 0
8 Soroush Ultra Bayerni 56 8 8 0
9 Behnam Amini 55 5 9 0
10 Mohsen bvb 54 17 4 0
11 محمد رحیمیان 42 6 6 0
12 Alireza Bahadori 33 4 5 0
13 Ali Ebadi 32 6 4 0
14 viktor orban 30 5 4 0
15 German Puoria 28 14 0 0
16 خرگوش آلمانی 25 5 3 0
17 ali31 asia 21 3 3 0
18 روبن عشق بابا 21 8 1 0
19 mehrshad germany 18 4 2 0
20 alireza 1393 17 6 1 0
21 Sina Müller 17 6 1 0
22 مرتضی مخبری 16 3 2 0
23 عباس قاسمی 16 8 0 0
24 ALIREZA GHOLAMI 16 3 2 0
25 MohammadMehdi EB 13 4 1 0
26 havadar .m 11 3 1 0
27 رضا عباسی 10 0 2 0
28 West Germany 10 5 0 0
29 علی موسوی 9 2 1 0
30 کسری جامی الاحمدی 7 1 1 0
31 artin mamadi 7 1 1 0
32 JamesGunny JamesGunnyBB 7 1 1 0
33 farzad bvb09 4 2 0 0
34 علی میرقاید 2 1 0 0
35 Babak Dadfar 2 1 0 0
36 mehdi rezaee 2 1 0 0