نحوه محاسبه امتیاز:

بازدید خبر 2 امتیاز
ارسال مطلب 10 امتیاز
درج کامنت 5 امتیاز

# نام امتیاز بازدید خبر کامنت ارسال مطلب
1 Kian Mahmoudi 956 113 74 36
2 viktor orban 567 66 83 2
3 تاراد فوضول 433 89 51 0
4 Sina Müller 262 61 28 0
5 artin mamadi 219 22 35 0
6 keyvan BVB09 206 33 28 0
7 Behnam Amini 187 26 27 0
8 Sajjad Seifpoor 180 50 14 1
9 کیخسرو کیخسرو 169 62 9 0
10 alireza 1393 150 30 18 0
11 Soheil Madadi 148 74 0 0
12 Hamed Eskandari 144 17 22 0
13 mohammad oli kahn 141 63 3 0
14 پیش به سوی قهرمانی وافتخار! مخالف با دورگه هاوکاکا سیاه ها کثیفSS 139 32 15 0
15 ماریو گوتزه 134 12 22 0
16 هوادار بی حال 123 49 5 0
17 Bundes Fan 79 17 9 0
18 احمد خاقانی 64 17 6 0
19 Mohsen bvb 62 11 8 0
20 علیرضا جعفری 49 17 3 0
21 محمد رحیمیان 49 7 7 0
22 saeed micho 44 2 8 0
23 saman De 37 6 5 0
24 کسری جامی الاحمدی 37 6 5 0
25 علی موسوی 33 4 5 0
26 مرتضی مخبری 30 5 4 0
27 Alireza Bahadori 30 5 4 0
28 MohammadMehdi EB 23 4 3 0
29 zamani amirali 17 6 1 0
30 ASX SRT 14 2 2 0
31 مهبد فارابی 13 4 1 0
32 R Germany 11 3 1 0
33 Ali Ebadi 7 1 1 0
34 Saber Dadaei 7 1 1 0
35 Correction Pen 7 1 1 0
36 The Wicker Man 5 0 1 0
37 German Puoria 4 2 0 0
38 theo nada 4 2 0 0
39 Mahdi Zolfaghari 2 1 0 0
40 ozeir raisi 2 1 0 0