نحوه محاسبه امتیاز:

بازدید خبر 2 امتیاز
ارسال مطلب 10 امتیاز
درج کامنت 5 امتیاز

# نام امتیاز بازدید خبر کامنت ارسال مطلب
1 علی میرقاید 191 33 25 0
2 فوسبال گات 139 17 21 0
3 saman De 132 31 14 0
4 تاراد فوضول 127 21 17 0
5 کیخسرو کیخسرو 112 41 6 0
6 alireza 1393 88 14 12 0
7 آرام بخواب 63 9 9 0
8 مهبد فارابی 61 18 5 0
9 German Puoria 60 20 4 0
10 علیرضا جعفری 54 22 2 0
11 Soheil Madadi 42 21 0 0
12 ARTADAD DINELI 41 8 5 0
13 h r 28 4 4 0
14 نریمان تور 27 11 1 0
15 bismnoo bismcvhII 25 0 5 0
16 Ali Leipzig 21 3 3 0
17 علی موسوی 21 3 3 0
18 Saeed Ir 17 1 3 0
19 محمد رحیمیان 14 2 2 0
20 janyfjb janyfjb 10 0 2 0
21 Fexyzct FexyiumJH 10 0 2 0
22 aryan gha 9 2 1 0
23 خرگوش آلمانی 9 2 1 0
24 Bumbjvs BumbtwhXU 7 1 1 0
25 Babak Dadfar 6 3 0 0
26 Didauwg DidavbrEJ 5 0 1 0
27 Correction Pen 2 1 0 0
28 Yaser poursoleyman 2 1 0 0
29 rixlxf rixnkmMK 2 1 0 0
30 keyvan BVB09 2 1 0 0