نحوه محاسبه امتیاز:

بازدید خبر 2 امتیاز
ارسال مطلب 10 امتیاز
درج کامنت 5 امتیاز

# نام امتیاز بازدید خبر کامنت ارسال مطلب
1 سعید م 374 67 46 1
2 farshid AndreHahn مخالف با دورگه هاss 157 41 13 1
3 Behnam Amini 134 22 18 0
4 Sajjad Seifpoor 119 22 15 0
5 Sina Müller 117 36 9 0
6 mohammad oli kahn 117 51 3 0
7 Soheil Madadi 102 41 4 0
8 کیخسرو کیخسرو 87 41 1 0
9 Correction Pen 66 23 4 0
10 ماریو گوتزه 59 7 9 0
11 RB Leipzig 56 8 8 0
12 مارنون توماس بوش skandari 46 13 4 0
13 مصيب رحمان پور 35 10 3 0
14 Milad 1100 32 6 0 2
15 کسری جامی الاحمدی 27 6 1 1
16 محمد رحیمیان 27 6 3 0
17 علی میرقاید 25 10 1 0
18 Mohsen bvb 21 8 1 0
19 Alireza Bahadori 17 1 3 0
20 تاراد فوضول 16 3 2 0
21 German Puoria 14 7 0 0
22 kamel Sharify 14 2 0 1
23 Saeed Safari 13 4 1 0
24 theo nada 10 5 0 0
25 خرگوش آلمانی 9 2 1 0
26 Taha Aka 9 2 1 0
27 علیرضا جعفری 8 4 0 0
28 هوادار هوادار 7 1 1 0
29 RobertNek RobertNekBI 7 1 1 0
30 AnnaCern AnnaCernHR 7 1 1 0
31 عباس قاسمی 6 3 0 0
32 alireza 1393 4 2 0 0
33 Babak Dadfar 4 2 0 0
34 علی موسوی 2 1 0 0
35 Divan Batham 2 1 0 0